Sa Sione Potungaue 'a Fafine

Tali ui Sepitema 2019 'ae kakai fafine 'o Sa Sione 22/09/19

HAMILTON
EAST METHODIST
PARISH

07-856 3940
hameastmeth@xtra.co.nz 

 20 Wellington St, Hamilton East, Hamilton 3216

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Hamilton East Methodist Parish website 
Proudly created by 'Amelia Takataka & Sera Toduadua with wix.com