Sa Sione Potungaue 'a Fafine

70510516_10219592730585282_6200806561984

Tali ui Sepitema 2019 'ae kakai fafine 'o Sa Sione 22/09/19